Català | English | Español
logo consorci Simposi cient�fic sobre gesti� i conservaci� de llacunes tempor�nies mediterr�nies
ombra menu


Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Programa

Podeu descarregar-vos el resum de les ponències:

resums_simposi.pdf

pdf, 380.5K, 04/16/07, 720 downloads

i el tríptic i cartell del Simposi:

simposi_triptic.pdf

pdf, 222K, 02/28/07, 534 downloads

simposi_poster.pdf

pdf, 254.2K, 02/28/07, 496 downloads

Dilluns 19 de març

9.00 – 9.45 h.
Recepció dels assistents

9.45 – 10.00 h.
Presentació del Simposi

Bloc I: Els sistemes temporanis humits mediterranis

Moderador: Dr. DANI BOIX I MASAFRET, Institut d’Ecologia Aquàtica. Universitat de Girona.

Ponència marc:

10.00 – 11.00 h.
Conservation de mares temporaires mediterranean [Francès]
Dr. PATRICK GRILLAS, Directeur Générale Déléue aux Programmes. Station Biologique de la Tour du Valat. França.

Comunicacions:

11.00 – 11.30 h.
Gestió i conservació de llacunes temporànies de Menorca
PERE FRAGA I ARGUIMBAU, Coordinador del Projecte LIFE Basses. Consell Insular de Menorca.

11.30 – 12.00 h.
Pausa – cafè

12.00 – 12.30 h.
Els ambients temporanis de l’Albera (Alt Empordà, Girona)
Dr. JOAN FONT I GARCIA, Grup de Recerca de Flora i Vegetació. Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona.

12.30 – 13.00 h.
La laguna de Gallocanta. Restauración, conservación y gestión [Castellà]
Dr. FRANCISCO COMIN SEBASTIAN, Director-Coordinador del proyecto “ReCoGeSAL: Restauración, Conservación y Gestión de la Laguna de Gallocanta”. Instituto Pirenaico de Ecología.
RICARDO SORANDO, Asociación de Guías de la Laguna de Gallocanta.

13.00 – 13.30 h.
Debat i conclusions

Bloc II: Problemàtiques i amenaces en zones humides

Moderador: LLUIS VILAR I SAIS, Grup de Recerca de Flora i Vegetació. Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona

Ponència marc:

16:00 – 17.00 h.
A problemática das lagoas temporaries em Portugal [Portuguès]
Dr. JOÂO CARLOS FARINHA, Instituto da Conservaçâo a Natureza. Centro de Zonas Húmidas. Portugal.

Comunicacions:

17.00 – 17.30 h.
El poblament de peixos de l’estany de Banyoles
Dr. LLUÍS ZAMORA I HERNÁNDEZ, Institut d’Ecologia Aquàtica UdG. Universitat de Girona.
CARLES FEO I QUER, Institut d’Ecologia Aquàtica. Universitat de Girona.

17.30 – 18.00 h.
Dinàmica de les poblacions d'amfibis temporanis i les seves amenaces
Dr. ALEXANDER RICHTER I BOIX, Departament de Biologia Animal (Vertebrats-Herpetologia). Universitat de Barcelona.

18.00 – 18.30 h.
Pausa – cafè

18.30 – 19.00 h.
Problemàtica de la introducció de tortugues al·lòctones en zones humides de Catalunya
MARC FRANCH I QUINTANA, Departament de Biologia Animal (Vertebrats-Herpetologia). Universitat de Barcelona.

19.00 – 19.30 h.
Problemática de conservación en el Complejo Lagunar de la Albuera (Extremadura) [Castellà]
JOAQUÍN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Coordinador del proyecto LIFE “Conservación y Gestión de la ZEPA-LIC Complejo Lagunar de La Albuera”. Servicio de Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura.

19.30 – 20.00 h.
Debat i conclusions

Dimarts 20 de març

Bloc III: Monitorització i gestió

Moderador: Dr. RAMON MORENO-AMICH, Catedràtic d’Ecologia. Universitat de Girona.

Ponència marc:

9.30 – 10.30 h.
Aspetti ecologici e conservazione dei macroinvertebrati di stagni temporanei e perenni in Italia centrale [Italià]
M. BAZZANTI, V. DELLA BELLA, F. GREZZI I C. COCCIA, Università degli Studi di Roma. La Sapienza. Itàlia.

Comunicacions:

10.30 – 11.00 h.
Caracterització, regionalització i elaboració d’eines d’establiment de l’estat ecològic de les zones humides de Catalunya. Aplicació de la directiva marc en Política d’aigües de la Unió Europea (2000/60/CE)
Dr. DANI BOIX I MASAFRET, Institut d’Ecologia Aquàtica. Universitat de Girona.

11.00 – 11.30 h.
L’ús de l’aigua regenerada en la recreació i restauració de sistemes aquàtics
LLUÍS SALA I GENOHER, Consorci de la Costa Brava.

11.30 – 12.00 h.
Pausa – cafè

12.00 – 12.30 h.
La gestió de les llacunes del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
EMILI BASSOLS I ISAMAT, Àrea de Patrimoni Natural. Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Generalitat de Catalunya.

12.30 – 13.00 h.
Criterios legales para la protección de la flora y vegetación de las lagunas temporales mediterráneas [Castellà]
Dr. LEOPOLDO MEDINA DOMINGO, Departamento de Biodiversidad y Conservación. Real Jardín Botánico de Madrid.

13.00 – 13.30 h.
Debat i conclusions

Bloc IV: Iniciatives públiques i privades de conservació

Moderador: JORDI SARGATAL I VICENS, Director-gerent de la Fundació Territori i Paisatge. Caixa de Catalunya.

Ponència marc:

16.00 – 17.00 h.
Los proyectos LIFE Naturaleza en la conservación de sistemas húmedos del sur de Europa [Castellà]
CONCHA OLMEDA LATORRE, Gerente de ATECMA. Madrid.

Comunicacions:

17.00 – 17.30 h.
Experiencia de restauración de lagunas temporales i otras zonas en el territorio valenciano [Castellà]
CARLOS PEÑA Y ARAUCANA SEBASTIÁN, Conselleria de Medi Ambient. Generalitat Valenciana.

17.30 – 18.00 h.
Planificació i iniciatives per la conservació i restauració de zones humides a Catalunya
JORDI PAGÈS I PUIG, Àrea de Planificació per a l’Ús Sostenible de l’Aigua. Agència Catalana de l’Aigua. Generalitat de Catalunya.

18.00 – 18.30 h.
Pausa – cafè

18.30 – 19.00 h.
Creació de llacunes temporànies i restauració de zones humides a l’estany de Banyoles
MIQUEL CAMPOS I LLACH, Director Tècnic del Projecte LIFE “Restauració dels ambients aquàtics de Porqueres i de Banyoles”. Consorci de l’Estany.

19.00 – 19.30 h.
Recuperació d’hàbitats per amfibis i Emys orbicularis al Baix Ter
Dr. XAVIER QUINTANA I POU, Professor d’Ecologia de la Universitat de Girona i Director del Projecte LIFE EMYSTER de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

19.30 – 20.00 h.
Debat i conclusions

20.00 h.
Cloenda

Dimecres 21 de març

Matí
Visita al sistema llacunar dels aiguamolls del Baix Ter i les actuacions del projecte LIFE EMYSTER.

Tarda
Visita al sistema lacustre de Banyoles i Porqueres i les actuacions del projecte LIFE Natura de l’Estany.

Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life