Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Notícies

S’inicia el projecte de la renovació i millora de la senyalització de l’Espai Natural Protegit de l’Estany de Banyoles

30-09-2013:CPM -
El Consorci de l’Estany ha redactat el projecte de “Regularització de la senyalització informativa de l’EIN de l’Estany de Banyoles” que va presentar a la convocatòria d’ajuts per actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya. La Generalitat de Catalunya ha atorgat l’ajut al Consorci que ha permès desenvolupar el projecte per un import total de 23.382,45.-€
 

L’objectiu principal del projecte és facilitar informació sobre els valors naturals de la zona, la normativa d’usos i la localització de punts d’interès i serveis als usuaris i visitants de l’Estany i el seu entorn.

 
Part de la senyalització existent fins ara no està unificada i no segueix el Manual Tècnic de Senyalització dels Espais Naturals Protegits de Catalunya. Són senyals i plafons que segueix una antiga línia de disseny que ha quedat obsoleta i no està actualitzada amb la normativa actual. Alhora, moltes d’aquestes senyals, es troben en mal estat. Es retiraran aquests elements i es colHlocarà nova senyalització actualitzada i unificada en punts estratègics i indrets on s’han detectat males praxis com per exemple el bany.
 
Es col·locaran senyals informatives sobre les diferents zones d’activitats i usos permesos a l’espai, així com informació diversa d’interès pels usuaris i visitants com són plafons explicatius de la fauna, la vegetació, els itineraris i un plafó panoràmic que s’instalHlarà a l’oficina de turisme de Banyoles.
 
Una altra actuació inclosa dins aquest projecte és la senyalització de les zones de pesca controlada i les zones de refugi de pesca tal i com obliga la normativa vigent.
 
Des del Consorci es pretén donar una imatge l’homogeneïtzació de tota aquesta infraestructura, iniciada amb la senyalització de la xarxa d’itineraris per l’espai natural l’any 2007.
 
Es tracta doncs d’una actuació més d’ordenació de l’ús públic que ajuda a disposar d’un espai natural de millor qualitat i servei.
 
Renovació senyalització2.jpg


Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life