http://www.consorcidelestany.org/index.php?projecte_life_objectius

Objectius del projecte

Els objectius són:

Millora i conservació d’hàbitats d’interès comunitari.
Creació de passos de fauna per a animals aquàtics i amfibis.
Construcció de noves llacunes i canals, i la naturalització dels recs.
Eliminació d’espècies exòtiques de la flora.
Recuperació de la vegetació de ribera, helòfits i hidròfits del voltant de l'Estany.
Creació d’itineraris peatonals.
Reordenació i adequació d’equipaments per evitar la concentració de visitants en zones de gran fragilitat ecològica, com passarel·les palafítiques al litoral de l'Estany.