http://www.consorcidelestany.org/index.php?projecte_life_estatus

Estatus de conservació

La zona d'actuació del projecte LIFE forma part de l’Espai Natural de l’Estany. Actuals figures oficials de protecció distingeixen els valors paisatgístics i ecològics d’aquesta zona:

RECONEIXEMENT NACIONAL

- Espai d’Interès Natural - PEIN (Generalitat de Catalunya, 1993)
- Jardí Històric d’Interès Nacional (Generalitat de Catalunya, 1997)

RECONEIXEMENT INTERNACIONAL

- Lloc d’Interès Comunitari – LIC (Comunitat Europea, 2003)
- Zona Humida d’Importància Internacional
(Conveni de Ramsar, 2003)
- Xarxa Natura 2000 (Generalitat de Catalunya, 2003)

Actualment, la zona lacustre es troba en camí de ser declarada PARC NATURAL. Aquest fet ha de significar un nou reconeixement als seus valors i la possibilitat d'una millor gestió, garantia de més protecció i assegurança de futur.