http://www.consorcidelestany.org/index.php?projecte_life_amenaces

Amenaces

Principals amenaces per als hàbitats/espècies afectats, dins dels llocs del projecte:

Ocupació del litoral per activitats recreatives i turístiques.
Activitats recreatives i esportives en l'Estany.
Realització de competicions esportives.
Pesca esportiva.
Introducció d’espècies exòtiques.
Ocupació del litoral de l'Estany per a infraestructures viàries. Carretera de circumval·lació de l'Estany, camí peatonal i carril-bici.
Urbanització del litoral de l'Estany.
Artificialització dels recs de sortida i les rieres d’entrada.
Enjardinament i artificialització de l’entorn.
Dessecació de les zones humides per a la realització d’activitats agrícoles.