http://www.consorcidelestany.org/index.php?el-consorci-de-lestany-al-rpograma-espai-terra-de-tv3

Notícies

El Consorci de l'Estany al programa Espai Terra de Tv3

27-01-2012:CAM -
"Espai terra: Reportatge sobre el "Projecte Estany".
 
Espai Terra - 08/11/2011 -  A partir del minut 6:15
 
La reportera Esther Miró ens descobrirà que el famós estany de Banyoles és molt més que un estany on passejar-se amb barca. Des de l'any 2003, està reconegut com una Zona Humida d' Importància Internacional. A "Espai Terra", també veurem com es treballa per recuperar com a aiguamolls espais que antigament s'havien d'assecar per a conreu.

Podeu veure el reportatge en l'apartat de programes de televisió del projecte Estany al web del Consorci o directament a aquí.